Co można, a czego nie można, odliczyć od podatku?

0
468

Osiąganie przychodów w Polsce wiąże się dla każdego podatnika z koniecznością składania rocznego zeznania podatkowego. W zeznaniu tym wykazuje się swoje przychody, koszty ich uzyskania oraz oblicza się dochód. To właśnie dochód jest podstawą opodatkowania, od której potrącany jest podatek PIT w określonej wysokości. Istnieją jednak pewne ulgi, które przewidziane są przez ustawę o PIT. To dzięki nim możliwe jest zmniejszenie wysokości daniny, która zostanie przekazana na rzecz państwa.

Ulgi podatkowe w Polsce
O ulgach podatkowym słyszał pewnie każdy, kto rozlicza się według skali podatkowej. Wiele osób z tego typu ulg korzysta. Jednak pewnie większość osób nie zna wszystkich możliwych do odliczenia ulg. Warto zdawać sobie sprawę z możliwości zmniejszenia swojego podatku dochodowego. Im wyższe koszty uzyskania przychodu wykażemy w naszym zeznaniu PIT, tym więcej pieniędzy zostanie nam w kieszeni lub otrzymamy wyższy zwrot podatku.

Z jakich ulg możemy skorzystać?
Ulgi przewidziane przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych można podzielić na dwie główne grupy:

– ulgi możliwe do odliczenia od dochodu
– ulgi możliwe od odliczenia od podatku

Ulgi możliwe do odliczenia od dochodu są następujące:

– ulga na badanie i rozwój;
– ulga związana z wpłatami na IKZE;
– składki na ZUS;
– zwrot nienależnych świadczeń;
– ulga na lekarstwa;
– ulga na samochód;
– ulga na sprzęt do rehabilitacji;
– darowizny na rzecz kościoła;
– darowizny dla organizacji społecznych;
– ulga dla honorowych krwiodawców;
– ulga na internet.

Ulgi możliwe do odliczenia od podatku to:

– ulga prorodzinna(ulga na dziecko);
– składki zdrowotne;
– ulga abolicyjna(za pracę za granicą).

Podsumowanie
Jak widzimy, ustawa przewiduje całkiem sporo ulg. Pamiętajmy jednak, że w przypadku każdej z nich trzeba spełnić odpowiednie kryteria, które są ściśle określone. Nie każdy może korzystać ze wszystkich ulg. Niektóre z nich przeznaczone są dla wąskich grup osób, które spełniają określone wymagania. Najbardziej popularną ulgą jest dzisiaj ulga na dzieci, z której korzysta spora część polskich podatników. Oczywiście ulga związana ze składkami ZUS, czy też ze składkami zdrowotnymi także dotyczy niemal każdego. Natomiast inne rodzaje ulg nie są już takie popularne. Warto pamiętać o tym, że korzystając z ulg trzeba mieć jakieś dokumenty, które potwierdzają zasadność ich wykorzystania.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. Należy mieć to na uwadze zapoznając się z treścią.