Czym jest PCC (Podatek od czynności cywilnoprawnych)?

0
516

Czym jest PCC (Podatek od czynności cywilnoprawnych)?
Obecnie w Polsce można wyróżnić 17 rodzajów podatków. Jednym z nich jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest podatkiem, który należy zapłacić przy umowie pożyczki, jak i sprzedaży. Także założenie spółki, albo ustanowienie hipoteki sprawią, że konieczne będzie uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Kiedy dokładnie należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i kogo on obowiązuje ? 

Kiedy trzeba zapłacić PCC
Najczesciej spotykanymi zdarzeniami, które powodują konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych będą :

– zawarcie umowy spółki (akt założycielski),
– ustanowienie hipoteki,
– zawarcie umowy zamiany, lub sprzedaży (np. kupno samochodu),
– zawarcie umowy pożyczki.

Ponadto temuż podatkowi podlegają również :

– umowy dożywocia,
– umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego zobowiązań darczyńcy, albo dłogów i ciężarów,
– umowy depozytu nieprawidłowego,
– ustanowienie odpłatnego użytkownika, także użytkowania nieprawidłowego, jak również odpłatnej służebności,
– umowy o zniesienie współwłasności (w części, która dotyczy dopłat, albo spłat), a także umowy o podziale spadku,

Podczas zmiany wyżej wymienionych umów, jeśli spowodują one podwyższenie podstawy opodatkowania, konieczne będzie również zapłacenie podatku. Wymienione czynności są także opodatkowane, jeśli dojdzie do nich na skutek orzeczenia wydanego przez sąd (albo ugody), co następuje zwykle w przypadku spisywania umowy o podziale spadku.

Kto płaci PCC ?
Osobami, które muszą zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych są:

– osoby prawne (spółdzielnia, czy spółka z.o.o.),
– osoby fizyczne,
– jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej (chociażby wspólnota mieszkaniowa), ale są stronami czynności cywilnoprawnych.

W zależności od tego, jaki rodzaj czynności cywilnoprawnych będzie zawierany, podatnikiem jest przy:

– umowie zamiany – obie strony umowy odpowiadają za podatek solidarnie,
– umowie spółki cywilnej – wspólnicy, a w pozostałych rodzajach umów spółki – spółka,
– ustanowieniu hipoteki – osoby składające oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki,
– umowie pożyczki – osoby zaciągające pożyczkę,
– umowie sprzedaży – osoby kupujące.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. Należy mieć to na uwadze zapoznając się z treścią.